سال انتشار: 2006

دانلود دوبله فارسی فیلم Eragon 2006

دانلود دوبله فارسی فیلم Eragon 2006

5.1 10/
میزان آراء: 126,614 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest 2006

دانلود دوبله فارسی فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest 2006

7.3 10/
میزان آراء: 709,948 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم All the King’s Men 2006

دانلود دوبله فارسی فیلم All the King’s Men 2006

6.1 10/
میزان آراء: 24,706 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود فیلم Little Children 2006

دانلود فیلم Little Children 2006

7.5 10/
میزان آراء: 110,970 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Deja Vu 2006

دانلود دوبله فارسی فیلم Deja Vu 2006

7.1 10/
میزان آراء: 307,961 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Babel 2006

دانلود دوبله فارسی فیلم Babel 2006

7.5 10/
میزان آراء: 300,467 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم 16 Blocks 2006

دانلود دوبله فارسی فیلم 16 Blocks 2006

6.6 10/
میزان آراء: 130,322 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Stormbreaker 2006

دانلود دوبله فارسی فیلم Stormbreaker 2006

5.1 10/
میزان آراء: 24,587 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Pan’s Labyrinth 2006

دانلود دوبله فارسی فیلم Pan’s Labyrinth 2006

8.2 10/
میزان آراء: 623,727 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 137

دو دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم The Lives of Others 2006

دانلود دوبله فارسی فیلم The Lives of Others 2006

8.4 10/
میزان آراء: 381,390 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 59