سال انتشار: 1995

دانلود دوبله فارسی فیلم Kiss of Death 1995

دانلود دوبله فارسی فیلم Kiss of Death 1995

5.9 10/
میزان آراء: 19,294 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود فیلم C.a.s.i.n.o 1995

دانلود فیلم C.a.s.i.n.o 1995

8.2 10/
میزان آراء: 511,382 نفر
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 138

اصلاح لینک

دانلود فیلم Hackers 1995

دانلود فیلم Hackers 1995

6.2 10/
میزان آراء: 69,654 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم 12 Monkeys 1995

دانلود دوبله فارسی فیلم 12 Monkeys 1995

8 10/
میزان آراء: 611,949 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود فیلم A Walk in the Clouds 1995

دانلود فیلم A Walk in the Clouds 1995

6.7 10/
میزان آراء: 34,145 نفر
زیرنویس فارسی
دانلود فیلم Batman Forever 1995

دانلود فیلم Batman Forever 1995

5.4 10/
میزان آراء: 250,873 نفر
دانلود فیلم To Die For 1995

دانلود فیلم To Die For 1995

6.8 10/
میزان آراء: 47,941 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Braveheart 1995

دانلود دوبله فارسی فیلم Braveheart 1995

8.3 10/
میزان آراء: 964,966 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 73

تصویر بهتر جایگزین شد

دانلود دوبله فارسی فیلم Se7en 1995

دانلود دوبله فارسی فیلم Se7en 1995

8.6 10/
میزان آراء: 1,461,533 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 19

تصویر بهتر نسخه REMASTERED اضافه شد

دانلود فیلم The Crossing Guard 1995

دانلود فیلم The Crossing Guard 1995

6.3 10/
میزان آراء: 13,600 نفر