سال انتشار: 1968

دانلود دوبله فارسی فیلم Mayerling 1968

دانلود دوبله فارسی فیلم Mayerling 1968

6.1 10/
میزان آراء: 1,530 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Coogan’s Bluff 1968

دانلود دوبله فارسی فیلم Coogan’s Bluff 1968

6.5 10/
میزان آراء: 15,916 نفر
دوبله فارسی

دوبله کامل صدای ریل 35

دانلود فیلم Funny Girl 1968

دانلود فیلم Funny Girl 1968

7.3 10/
میزان آراء: 22,939 نفر
دانلود فیلم Boom! 1968

دانلود فیلم Boom! 1968

5.6 10/
میزان آراء: 1,610 نفر
دانلود فیلم Secret Ceremony 1968

دانلود فیلم Secret Ceremony 1968

6.2 10/
میزان آراء: 2,288 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم The Thomas Crown Affair 1968

دانلود دوبله فارسی فیلم The Thomas Crown Affair 1968

7.0 10/
میزان آراء: 23,339 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم 2001: A Space Odyssey 1968

دانلود دوبله فارسی فیلم 2001: A Space Odyssey 1968

8.3 10/
میزان آراء: 616,375 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 89

دوبله کامل صدای تله 35

دانلود دوبله فارسی فیلم Horus: Prince of the Sun 1968

دانلود دوبله فارسی فیلم Horus: Prince of the Sun 1968

6.6 10/
میزان آراء: 2,278 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Devil’s Brigade 1968

دانلود دوبله فارسی فیلم The Devil’s Brigade 1968

6.8 10/
میزان آراء: 4,931 نفر
دوبله فارسی

دوبله کامل صدای ریل 17

دانلود دوبله فارسی فیلم Blackbeard’s Ghost 1968

دانلود دوبله فارسی فیلم Blackbeard’s Ghost 1968

6.9 10/
میزان آراء: 5,421 نفر
دوبله فارسی