سال انتشار: 1958

دانلود دوبله فارسی فیلم The Old Man and the Sea 1958

دانلود دوبله فارسی فیلم The Old Man and the Sea 1958

6.9 10/
میزان آراء: 7,829 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Big Deal on Madonna Street 1958

دانلود دوبله فارسی فیلم Big Deal on Madonna Street 1958

8 10/
میزان آراء: 9,671 نفر
دوبله فارسی

تصویر بهتر جایگزین شد

دانلود دوبله فارسی فیلم A Night to Remember 1958

دانلود دوبله فارسی فیلم A Night to Remember 1958

7.9 10/
میزان آراء: 13,945 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دوبله کامل تر صدای ریل 35

دانلود فیلم The Hunters 1958

دانلود فیلم The Hunters 1958

6.4 10/
میزان آراء: 1,461 نفر
دانلود فیلم Some Came Running 1958

دانلود فیلم Some Came Running 1958

7.3 10/
میزان آراء: 6,418 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم The Big Country 1958

دانلود دوبله فارسی فیلم The Big Country 1958

7.9 10/
میزان آراء: 17,505 نفر
دوبله فارسی
دانلود فیلم Orders to Kill 1958

دانلود فیلم Orders to Kill 1958

7.1 10/
میزان آراء: 499 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم The Blob 1958

دانلود دوبله فارسی فیلم The Blob 1958

6.4 10/
میزان آراء: 25,591 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Vertigo 1958

دانلود دوبله فارسی فیلم Vertigo 1958

8.3 10/
میزان آراء: 392,415 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 93

دو دوبله حداکثری

دانلود دوبله فارسی فیلم Les Misérables 1958

دانلود دوبله فارسی فیلم Les Misérables 1958

7.5 10/
میزان آراء: 1,524 نفر
دوبله فارسی