زبان: یونانی

دانلود فیلم Bram Stoker’s Dracula 1992

دانلود فیلم Bram Stoker’s Dracula 1992

7.4 10/
میزان آراء: 214,806 نفر
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest 2006

دانلود دوبله فارسی فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest 2006

7.3 10/
میزان آراء: 709,948 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Immortals 2011

دانلود دوبله فارسی فیلم Immortals 2011

6 10/
میزان آراء: 168,071 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Pink Panther 1963

دانلود دوبله فارسی فیلم The Pink Panther 1963

7.1 10/
میزان آراء: 49,138 نفر
دوبله فارسی

دو دوبله متفاوت ، دوبله دوم کامل صدای ریل 35

دانلود دوبله فارسی فیلم Amarcord 1973

دانلود دوبله فارسی فیلم Amarcord 1973

7.9 10/
میزان آراء: 39,990 نفر
دوبله فارسی

تصویر بهتر جایگزین شد

دانلود دوبله فارسی فیلم The Guns of Navarone 1961

دانلود دوبله فارسی فیلم The Guns of Navarone 1961

7.5 10/
میزان آراء: 45,911 نفر
دوبله فارسی

دوبله کامل صدای ریل

دانلود دوبله فارسی فیلم Indiana Jones and the Last Crusade 1989

دانلود دوبله فارسی فیلم Indiana Jones and the Last Crusade 1989

8.2 10/
میزان آراء: 696,341 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 120

تصویر بهتر جایگزین شد

دانلود دوبله فارسی فیلم The Water Diviner 2014

دانلود دوبله فارسی فیلم The Water Diviner 2014

7 10/
میزان آراء: 74,678 نفر
دوبله فارسی
دانلود فیلم The Reader 2008

دانلود فیلم The Reader 2008

7.6 10/
میزان آراء: 240,593 نفر
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی سریال Vikings

دانلود دوبله فارسی سریال Vikings

8.5 10/
میزان آراء: 491,707 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 سریال برتر IMDb با رتبه 243

دوبله قسمت 10 فصل ششم اضافه شد