زبان: ماندارین

دانلود دوبله فارسی فیلم The Hammer of God 1970

دانلود دوبله فارسی فیلم The Hammer of God 1970

6.7 10/
میزان آراء: 777 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Contagion 2011

دانلود دوبله فارسی فیلم Contagion 2011

6.8 10/
میزان آراء: 302,130 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود فیلم Kundun 1997

دانلود فیلم Kundun 1997

7 10/
میزان آراء: 28,210 نفر
دانلود فیلم Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life 2003

دانلود فیلم Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life 2003

5.5 10/
میزان آراء: 137,970 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم The Killer Meteors 1976

دانلود دوبله فارسی فیلم The Killer Meteors 1976

4.8 10/
میزان آراء: 971 نفر
دوبله فارسی

اصلاح صوت دوبله

دانلود دوبله فارسی فیلم The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor 2008

دانلود دوبله فارسی فیلم The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor 2008

5.2 10/
میزان آراء: 159,429 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Arrival 2016

دانلود دوبله فارسی فیلم Arrival 2016

7.9 10/
میزان آراء: 671,601 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Everything Everywhere All at Once 2022

دانلود دوبله فارسی فیلم Everything Everywhere All at Once 2022

8.5 10/
میزان آراء: 75,042 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 72
دانلود دوبله فارسی فیلم The Martian 2015

دانلود دوبله فارسی فیلم The Martian 2015

8 10/
میزان آراء: 822,362 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Love Is a Many-Splendored Thing 1955

دانلود دوبله فارسی فیلم Love Is a Many-Splendored Thing 1955

6.4 10/
میزان آراء: 4,924 نفر
دوبله فارسی