ژانر‌ها: علمی-تخیلی

دانلود فیلم Deus 2022

دانلود فیلم Deus 2022

4 10/
میزان آراء: 596 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم John Carter 2012

دانلود دوبله فارسی فیلم John Carter 2012

6.6 10/
میزان آراء: 272,050 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Nope 2022

دانلود دوبله فارسی فیلم Nope 2022

7.2 10/
میزان آراء: 61,671 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Maze Runner: The Death Cure 2018

دانلود دوبله فارسی فیلم Maze Runner: The Death Cure 2018

6.2 10/
میزان آراء: 137,509 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004

دانلود دوبله فارسی فیلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004

8.3 10/
میزان آراء: 992,037 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 91
دانلود دوبله فارسی فیلم The Divergent Series: Insurgent 2015

دانلود دوبله فارسی فیلم The Divergent Series: Insurgent 2015

6.2 10/
میزان آراء: 236,098 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Terminator 2: Judgment Day 1991

دانلود دوبله فارسی فیلم Terminator 2: Judgment Day 1991

8.6 10/
میزان آراء: 1,073,199 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 29
دانلود دوبله فارسی فیلم Terminator Salvation 2009

دانلود دوبله فارسی فیلم Terminator Salvation 2009

6.5 10/
میزان آراء: 358,721 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Terminator 3: Rise of the Machines 2003

دانلود دوبله فارسی فیلم Terminator 3: Rise of the Machines 2003

6.3 10/
میزان آراء: 395,469 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Jurassic Park 1993

دانلود دوبله فارسی فیلم Jurassic Park 1993

8.2 10/
میزان آراء: 959,276 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 151