دسته: نامزدهای اسکار

دانلود دوبله فارسی فیلم The Fugitive 1993

دانلود دوبله فارسی فیلم The Fugitive 1993

7.8 10/
میزان آراء: 269,413 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Bitter Rice 1949

دانلود دوبله فارسی فیلم Bitter Rice 1949

7.6 10/
میزان آراء: 4,297 نفر
دوبله فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود فیلم Last Tango in Paris 1972

دانلود فیلم Last Tango in Paris 1972

6.9 10/
میزان آراء: 54,101 نفر
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Bye Bye Birdie 1963

دانلود دوبله فارسی فیلم Bye Bye Birdie 1963

6.6 10/
میزان آراء: 8,485 نفر
دوبله فارسی

صدای تله 35

دانلود دوبله فارسی فیلم The Patriot 2000

دانلود دوبله فارسی فیلم The Patriot 2000

7.2 10/
میزان آراء: 273,639 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Beauty and the Beast 1991

دانلود دوبله فارسی فیلم Beauty and the Beast 1991

8 10/
میزان آراء: 451,048 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

سه دوبله متفاوت

دانلود فیلم The Unbearable Lightness of Being 1988

دانلود فیلم The Unbearable Lightness of Being 1988

7.3 10/
میزان آراء: 36,321 نفر
زیرنویس فارسی
دانلود فیلم Funny Girl 1968

دانلود فیلم Funny Girl 1968

7.3 10/
میزان آراء: 22,939 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Minority Report 2002

دانلود دوبله فارسی فیلم Minority Report 2002

7.7 10/
میزان آراء: 547,137 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Marathon Man 1976

دانلود دوبله فارسی فیلم Marathon Man 1976

7.4 10/
میزان آراء: 59,351 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

کیفیت تصویر بهتر