دسته: نامزدهای گلدن گلوپ

دانلود دوبله فارسی فیلم The Fugitive 1993

دانلود دوبله فارسی فیلم The Fugitive 1993

7.8 10/
میزان آراء: 269,413 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود فیلم Last Tango in Paris 1972

دانلود فیلم Last Tango in Paris 1972

6.9 10/
میزان آراء: 54,101 نفر
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Bye Bye Birdie 1963

دانلود دوبله فارسی فیلم Bye Bye Birdie 1963

6.6 10/
میزان آراء: 8,485 نفر
دوبله فارسی

صدای تله 35

دانلود دوبله فارسی فیلم Beauty and the Beast 1991

دانلود دوبله فارسی فیلم Beauty and the Beast 1991

8 10/
میزان آراء: 451,048 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

سه دوبله متفاوت

دانلود فیلم Funny Girl 1968

دانلود فیلم Funny Girl 1968

7.3 10/
میزان آراء: 22,939 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Babette’s Feast 1987

دانلود دوبله فارسی فیلم Babette’s Feast 1987

7.8 10/
میزان آراء: 20,213 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود فیلم Anne of the Thousand Days 1969

دانلود فیلم Anne of the Thousand Days 1969

7.4 10/
میزان آراء: 7,481 نفر
دانلود فیلم The Rainmaker 1956

دانلود فیلم The Rainmaker 1956

6.9 10/
میزان آراء: 4,001 نفر
دانلود فیلم Long Day’s Journey Into Night 1962

دانلود فیلم Long Day’s Journey Into Night 1962

7.5 10/
میزان آراء: 5,214 نفر
دانلود فیلم Suddenly, Last Summer 1959

دانلود فیلم Suddenly, Last Summer 1959

7.5 10/
میزان آراء: 15,727 نفر