دسته: کالکشن

دانلود دوبله فارسی فیلم The Fugitive 1993

دانلود دوبله فارسی فیلم The Fugitive 1993

7.8 10/
میزان آراء: 269,413 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 2011

دانلود دوبله فارسی فیلم Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 2011

6.6 10/
میزان آراء: 524,171 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Mission: Impossible II 2000

دانلود دوبله فارسی فیلم Mission: Impossible II 2000

6.1 10/
میزان آراء: 340,579 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest 2006

دانلود دوبله فارسی فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest 2006

7.3 10/
میزان آراء: 709,948 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

دو دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Terminator Salvation 2009

دانلود دوبله فارسی فیلم Terminator Salvation 2009

6.5 10/
میزان آراء: 358,721 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Terminator 3: Rise of the Machines 2003

دانلود دوبله فارسی فیلم Terminator 3: Rise of the Machines 2003

6.3 10/
میزان آراء: 395,469 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Jurassic Park 1993

دانلود دوبله فارسی فیلم Jurassic Park 1993

8.2 10/
میزان آراء: 959,276 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 151
دانلود دوبله فارسی فیلم Terminator Genisys 2015

دانلود دوبله فارسی فیلم Terminator Genisys 2015

6.3 10/
میزان آراء: 274,854 نفر
دوبله فارسی

دودوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 2004

دانلود دوبله فارسی فیلم Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 2004

7.9 10/
میزان آراء: 619,653 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003

دانلود دوبله فارسی فیلم Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003

8.1 10/
میزان آراء: 1,108,279 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 236

دو دوبله متفاوت